Grondwerken

Algemene grondwerken

  1. graven van funderingen
  2. aanleg waterreservoirs
  3. plaatsen van regen - en septische putten
  4. plaatsen van mazouttanks en olie-afscheiders

Rioleringswerken

  1. aanleg van rioleringsleidingen in pvc en beton
  2. scheiden van rioleringen (afvalwater/regenwater)

Grond en betonwerken

Maken van een kelder

Maken van een smeerput

Maken van een regenwaterbassin

Maken van keermuren in beton

Plaatsen van putten